Home » Financiële strategiebepaling

Financiële strategiebepaling

 
U weet waar u op dit moment staat met uw bedrijf en waar u persoonlijk wilt staan over 5 jaar. De volgende stap is de ontwikkeling van een haalbare strategie op financieel gebied. Deze strategie is uw financiële plan en is voor de aankomende 5 jaar uw leidraad.
 
Door de juiste vragen te stellen helpen wij u inzichtelijk te maken hoe uw financiële huishouding er momenteel uitziet, formuleren we doelen en schetsen we kaders om over 5 jaar op de financiële plek van bestemming te zijn. Hierbij wegen wij uw privé belang even zwaar mee. Aan het einde van het proces heeft u uw doordachte financiële strategie helder. Zo weet u waar u staat en waar u naartoe gaat.
Als u onderweg voor belangrijke keuzes komt te staan, kunt u deze altijd toetsen aan de criteria van uw strategie. Met deze wegwijzer kunt u zelf operationeel aan de slag. Op deze manier bespaart u onderweg onnodige tijd en kosten en heeft u concrete doelen waar u naartoe werkt op relatief korte termijn.
 
Heeft u graag hulp, begeleiding en sturing tijdens het traject nodig om uw doelen daadwerkelijk te halen, dan kunnen wij u financiële coaching bieden.