Home » Bedrijfsovername

Bedrijfsovername

 
Het overnemen van een bedrijf is vaak een verruiming van uw portefeuille, maar dient een weloverwogen en onderbouwde beslissing te zijn. Uw Bedrijfs Advies heeft in het verleden zelf een bedrijf overgenomen en weet als geen ander wat er op u afkomt en welke aspecten belangrijk zijn.
 
Allereerst zullen wij voor u een risico inventarisatie opmaken. Dit kan vervolgens vertaald worden naar een advies over de waarde-range van de te kopen onderneming. De risico inventarisatie wordt door ons op drie gebieden uitgevoerd: cijfermatig, contractueel en emotioneel.
 
Bij het cijfermatige gedeelte wordt de winstpotentie en de huidige waarde van het bedrijf. beoordeeld. Dit is van groot belang en dient als basis. De meeste accountants baseren hun cijfers hierop terwijl het contractuele en emotionele gebied minstens zo belangrijk is. Contractueel betreft de lopende contracten die het bedrijf heeft met crediteuren en debiteuren die u niet wil doorzetten. Emotioneel doelt op de emotionele binding die de huidige directeur met zijn bedrijf heeft. Deze aspecten zijn ook van invloed zijn op de waarde van het bedrijf dat u wilt overnemen en moeten ook meegenomen worden in de inventarisatie. Wij kunnen dit met de accountant en bedrijfsadviseur in kaart brengen.
 
Tevens kunnen wij u helpen bij het aanvraagproces van een zakelijk krediet. Te denken valt aan de ondersteuning bij het aanleveren van de juiste cijfers die de kredietverstrekker aan u zult vragen, maar ook de onderhandeling over de rente en aflossingsverplichting. Bij een bedrijfsovername hanteert Uw Bedrijfs Advies een vast uurtarief van € 175,- excl. btw.
 
Neem contact op met ons via het contactformulier of bel 0341 267 267 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een offerte.